bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

27.08.2015

Łomża dnia 25.08.2015 r.

OGŁOSZENIE

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, 18-400 Łomża ul. Akademicka 22

ogłasza

że w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 5 186 000 euro na „Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg w Łomży”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży 18-400 Łomża, ul Poligonowa 12

Numer oferty Liczba pkt. w kryterium "Cena" Liczba pkt. w kryterium "Termin gwarancji" Razem
1 49,20 0,00 49,20
2 97,00 0,00 97,00
3 75,60 3,00 78,60
4 90,26 3,00 93,26

Uzasadnienie wyboru:

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium „cena” oraz „Termin gwarancji”.

W postępowaniu złożono 4 oferty:
a) oferta nr 1 złożona przez: STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10,
b) oferta nr 2 złożona przez: Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 12.
c) oferta nr 3 złożona przez: PBK Sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 156,
d) oferta nr 4 złożona przez: BIK-PROJEKT Sp.z o.o. 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32.

Z postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
Nie odrzucono żadnej oferty.

Opublikował: Krzysztof Pijanowski
Publikacja dnia: 27.08.2015

Dokument oglądany razy: 740
« inne aktualności